Организация - Документи

- Работно и приемно време на директора

- График за консултации 2023-2024

- Правила за достъп до обществена информация

- Политика за защита на личните данни

- Правила по ЗЗЛПСПОИН

- Годишен отчет 2022-2023

- Форми на обучение 2023-2024

- Учебен план 2023-2024

- Правилник за дейността 2023-2024

- Етичен кодекс 2023-2024

- Програмна система за подготвителна група 2023-2024

- Програма за гражданско образование 2023-2024

- Програма за равни възможности 2023-2024

- Програма за превенция на ранното напускане 2023-2024

- План за работа на педагогическия съвет 2023-2024

- Мерки за пов. качеството на образованието 2023-2024

- Квалификационен план 2023-2024

- Годишен план 2023-2024

- План за дейността на уч. парламент - 2023/2024

- Правилник за дейността 2022-2023

- Седмична програма 2022-2023

- Програма за образование 2022-2023

- Консултации 2022-2023

- Етичен кодекс 2022-2023

- Годишен отчет 2022-2023

- Програма за превенция за ранно напускане 2022-2023

- Годишен план 2022-2023

- Квалификационен план 2022-2023

- Програмна система за подготвит. група 2021-2022

- Правилник за дейността на училището 2020/2021

- График консултации 2021-2022

- Дневен режим 2021-2022

- програма за равни възможности 2021

- Превенция за ранно напускане 2021-2022

- Мерки за повишаване качеството на образованието 21-22

- Годишен план 2021-2022

- Форми на обучение 2021-2022

- Училищен учебен план 2021-2022

- План стратегия 2021-2023

- Стратегия за развитие 2021-2025

- Етичен кодекс 2021-2022

- Концепция училище-родители 2021/2022

- Мерки за повишаване на качеството на образование 21-22

- Програма за гражданско образование 2021-2022

- Програма за равни възможности 2021-2022

- Превенция на ранно напускане 2021-2022

- План ПС 2021-2022

- План за квалификация 2020-2022

- Правила за квалификация 2021-2022

- Годишен план 2020-2022

- Годишен отчет 2020-2021

- Програмна система 2021-2022

- Стратегия 2021-2025

- Споразумение за партньорство

- Програма училищна общност

- Вътрешни правила за лични данни 2020/2021

- Стратегия за развитие на уилището 2020/2021

- Правилник за дейността на училището 2020/2021

- Вътрешни правила за стипендии

- Заявление за стипендия за образователни резултати

- Заявление за социална стипендия

- Етичен кодекс 2020/2021

- Годишен план 2020/2021

- Училищен учебен план 2020/2021

- Бюджет

- Правилник за дейността

- График за провеждане на изпити - НВО2017/2018

- Бюджет 2018

- ГРАФИК НА ИЗПИТНИ СЕСИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СФО

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий